Research Home Search Tools & Databases Collecting & Provenance Research Provenance Databases
The Getty Provenance Index Databases

 
 

Document of: Clercq, Lucas de and Steenkiste, Ferijntje van
Date: 1640/08/28
PI Record #: N-5363
Location: Haarlem, Nederland: Spaerne opde hoeck vande Berckenrode stege
See also Inventory Description
f.49
Int voorhuys
[1] Een lantschapgen van Molijn in ebben lijst op 28 gulden
[2] Een schilderij met een swaen daerin op 10 gulden
[3] Een keucken schilderij op 10 gulden
[4] Een blompot op 30 gulden
[5] Een lantschap in eijcken lijsten op 10 gulden
[6] Vijff printgens offe tafereeltgens soo mette pen als andere tsamen op 12 gulden
f.50v
Inde achter camer
[7] Een schilderij fruijtmart op 8 gulden
f.51
[8] Een lantschap van Bleecker op 14 gulden
[9] Een zeestrant op 8 gulden
[10] Een bancket op 6 gulden
[11] Een vrouwens troigne op 5 gulden
[12] Een lantschap op 14 gulden
[13] Noch een stuck schilderije mede op 14 gulden
[14] Een scheepgen op 2:10:--
[15] Een gesangh op 3 gulden
f.52
Inde gangh
[16] Twee schilderijtgens tes. op f. 2:10:--
Int comptoir
[17] Twaelff stucxs schilderije tes. op 20 gulden
f.52v
Opt cleijn boven camertgen
[18] Acht stucxs schilderije tes. op 12 gulden
f.53
Opde hofstede genaempt Clerck en Beeck
[19] Een stuck schilderije 18 gulden
[20] Een stuck van Herrij Bleij op 18 gulden
[21] Een prins op 4 gulden
[22] Twee caerten tes. op 3 gulden
[23] Een poëtgen op 4 gulden

 

 
Overview • About the Databases • Contact Us
 
The J. Paul Getty Trust The J. Paul Getty Trust
©J. Paul Getty Trust Privacy Policy Terms of Use